Zwroty i reklamacje.

Towar nabyty w sklepie internetowym KATO Solutions można zwrócić w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Zakupiony towar, który będzie zwracany nie może nosić żadnych śladów użytkowania, musi posiadać wszystkie metki i zawieszki, musi zostać odesłany wraz ze wszystkimi rzeczami, z którymi został przysłany (paragon, gratisy itp.).

I. Zwrot

Aby dokonać zwrotu towaru, prosimy o wypełnienie formularza zwrotu zawierającego oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Wypełniony formularz wraz z dowodem zakupu oraz towarem należy przesłać na własny koszt na adres: KATO Solutions, ul. Cybernetyki 7d/38, 02-677 Warszawa. Zwrot należności obejmuje wartość towaru oraz koszty skorzystania z najtańszego środka transportu przewidzianego w ofercie.

Zwrot kosztów za odesłany towar nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep kompletnej przesyłki z towarem nienoszącym śladów użytkowania.

Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki przez kuriera lub Pocztę Polską.

II. Reklamacje

W przypadku stwierdzenia wad fabrycznych zakupionego towaru lub niezgodności towaru z opisem, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Prosimy o postępowanie według poniższych zaleceń:

Prosimy o zgłoszenie reklamacji zakupionych przez Państwa towarsklep@kato.solutions oraz odesłanie towaru na własny koszt na adres sklepu: KATO Solutions, ul. Cybernetyki 7d/38, 02-677 Warszawa. Do odsyłanego towaru prosimy dołączyć dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacji.

Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie przesyłki przez kuriera lub Pocztę Polską.

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, w ciągu kolejnych 14 dni, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Jeżeli reklamacja zostanie uznana za niezasadną, towar zostanie odesłany w ciągu 7 dni wraz z uzasadnieniem odmownej decyzji.